Nydemokrater återkommer i omsorgsparti

Tre av kandidaterna i kommunalvalet i Arboga för det nybildade omsorgspartiet har 1994 kandiderat för ny demokrati.
Omsorgspartiet är ett lokalt parti i Arboga som bildades i våras med syftet att förbättra barnomsorg, skola och äldreomsorg i kommunen. En av partiets grundare, Carl-Erik Almskoug, säger att det är en tillfällighet att tre av partiets kandidater tidigare har kandiderat för ny demokrati. Carl-Erik Almskoug säger att omsorgspartiet är obundet, varken till höger eller till vänster, och att det bland partiets kandidater finns personer med med åsikter åt båda håll.