Högre politikerlöner i Heby

När den nya politiska organisationen i Heby kommun, Öppna Heby, träder i kraft vid årsskiftet höjs samtidigt de förtroendevaldas arvoden.
Arvodena beräknas efter centerpartistiska kommunalrådet Rolf Edlunds lön på 32 000 kronor i månaden. Efter årsskiftet fördubblas oppositionsledarens lön, från 25 till 50 procent av kommunalrådets lön. Sammanlagt kan oppositionsledaren komma upp i en ersättning av 22 400 kronor i månaden nästa år, det beslutet fattades av kommunstyrelsen i torsdags. Ersättningen för förlorad arbetsinkomst för de som sitter i kommunens nämnder och fullmäktige höjs också till max 1 500 kronor för ett åttatimmars arbetspass, detta skriver Upsala Nya Tidning i dag.