Chefen försvarar varning

Chefen för psykiatrin inom landstinget, Christina Jogér, försvarar nu de chefer som varnat två arbetsterapeuter i Västerås.
Varningen kom efter en konflikt, bland annat om journalföring och sekretessfrågor. I nyheterna i morse berättade arbetsterapeuterna att de anser sig orättvist behandlade, men Christina Jogér menar å sin sida att det är viktigt att arbetsgivaren statuerar ett exempel. Christina Jogér, som nu försvarar de ansvariga cheferna, har inte hört Jessica Derbys och Nina Stolts version av det inträffade. - Jag tar inte ställning till vem som har sagt vad. Det är alltid så i konflikter, det går inte att få rätt. Det fungerar inte så, säger Christina Jogér i en kommentar till P4 Västmanland.