Engagemang för att rädda skolor

Nu engagerar sig privatpersoner i Sala för att kommunen inte ska lägga ner någon av sina låg- och mellanstadieskolor på landsbygden. Bakgrunden till diskussionerna är Barn- och Utbildningsförvaltningens ekonomiska problem.
Två av de skolor som nämnts är Salbo och Hedens skolor. Sedan diskussionerna om skolornas framtid satte fart i våras har Cornelia Moen i Sätrabrunn samlat in närmare 1000 namnunderskrifter mot planerna. Hon säger till P4 Västmanland att många barn redan idag har långa skoldagar och att dagarna blir ännu längre om de ska tvingas gå i skolan i tätorten. Hon uppmanar kommunen att satsa på skolorna, även om det innebär att det behövs skattehöjningar.