Kraftig ökning av studenter

Nu ökar antalet som studerar på högskola kraftigt och mer än vad det gjort på 10 år, det visar siffror från Högskoleverket.
I år kommer antalet studenter på landets högskolor att öka med 20 000 och totalt kommer fler än 285 000 personer att studera heltid. Även Mälardalens högskola ökar studentskaran med 8 procent, och det är lite mer än riksgenomsnittet på 7 procent. Nästan 8 600 studenter kommer att läsa heltid vid Mälardalens högskola i år enligt prognosen.