Kommuner tvekar om Agenda 21

Under de 12 år som Miljöförbundet Agenda 21 i Västmanland har funnits har flera medlemmar ifrågasatt nyttan med sitt medlemskap.

Både Heby och Fagersta har varit på gång att lämna förbundet, och nu senast har också Hallstahammars kommun diskuterat frågan.

Men förbundssekreteraren Kjell Gustavsson tycker inte att kommunerna har någon anledning att bryta sig ur.

Kjell Gustavsson menar att kommunerna får så pass mycket för pengarna att det vore dumt att gå ur förbundet.

- Lämnar man det här förbundet så tror jag att man begår ett stort misstag, framför allt för egen del, säger Kjell Gustavsson till P4 Västmanland.

Förutom att ge ut tidningen Gröna Draken, som kommer ut fyra gånger om året till alla invånare i de kommuner som är medlemmar, ska Agenda 21 under nästa år starta två nya projekt.

Pengarna till det kommer inte från medlemsavgifterna utan blir bara en bonus för medlemmarna, enligt Kjell Gustavsson.

En person som jobbar med de båda projekten ska anställas.

Dels handlar det om att försöka skapa ett fossilfritt Västmanland, dels om att öka kunskapen runt vardagskemikalier.

Kjell Gustavsson säger också att det finns mycket som en kommun kan göra för att förbättra miljön. eftersom man köper in mycket varor och på så sätt kan vara en enorm påtryckare för att förbättra konsumtionen.

Han menar att det är viktigt att något som förbundet Agenda 21 finns, eftersom han anser att det är lättare att påverka tillsammans.