Nya rutiner krävs vid dödsfall

Nu krävs nya rutiner i Hallstahammar, när en äldre person avlider och vårdpersonalen inte får tag i de anhöriga omedelbart. Detta ska diskuteras av socialnämnden under onsagen, efter att bristerna blivit tydliga vid ett dödsfall.
Det var i somras som en av de boende på servicehuset Hästhoven avled. Personalen försökte då kontakta de anhöriga, men fick inte tag i dem eftersom de var bortresta på semester. Personalen lämnade ett meddelande till de anhöriga att de skulle kontakta vårdhemmet snarast. Personalen på servicehuset lät kroppen efter den avlidne ligga kvar på rummet, i väntan på att de anhöriga skulle bestämma vilken begravningsentreprenör de ville anlita. Det dröjde ett par dagar innan de anhöriga återvände till Hallstahammar och de åkte då direkt till servicehuset utan att ringa först och fick en obehaglig överraskning när de kom in på rummet och själva upptäckte att mannen avlidit. Nu kommer socialnämnden att se över rutinerna när det inte går att få tag i anhöriga omedelbart. Problemet är att man inte vet vilken begravningsbyrå de anhöriga vill anlita, och det kan inte kommunen bestämma. Men ett förslag finnns nu att kommunen ändå kontaktar en begravningsbyrå som får transportera kroppen efter den avlidne till ett kylrum. När man sedan får tag i de anhöriga går det förstås att byta begravningsbyrå om de anhöringa vill det.