Besparingar oroar i Norberg

Flera förskolor i Norberg kan tvingas flytta och Skallbergsskolan kan komma att läggas ner. Det blir resultatet om Barn- och utbildningsförvaltningen genomför sitt sparförslag på drygt tre miljoner inför nästa år.
Om förslaget godkänns av politikerna blir Skallbergsskolan en renodlad förskola, medan de två åldersblandade lågstadieklasserna flyttas till Källskolan. Men planerna väcker oro. Läraren Ingrid Falqvist tror inte att de blandade klasserna passar in på Källskolan. Dessutom kommer Skallbergsskolans miljösatsning falla vid en flytt. Om Barn- och utbildningsnämnden godkänner sparförslaget kommer förändringarna att genomföras hösten 2003.