En överklagar efter Köpings-överfallen

En av de sju unga män som dömts för överfallen i Köping i höstas, har nu överklagat sin dom till Svea Hovrätt.

Den som överklagat är dömd för ett av fallen som klassats som grovt våld.

Hans dömdes av Västmanlands tingsrätt till en månads fängelse och skyddstillsyn.

De andra sex unga männen har inte överklagat sina domar.