SJ vill satsa miljarder på Mälardalen

Efter stora problem med försenade tåg så vill SJ nu nu satsa 2,2 miljarder kronor på att bygga ut tågrafiken i Mälardalen.

På så sätt vill man halvera antalet försenade tåg.

- Vissa saker går snabbt att göra, andra saker tar lite längre tid.

- Men allting ska kunna åtgärdas inom en treårsperiod, säger SJ:s vd Jan Forsberg.

Under ett halvår har SJ tillsammans med Banverket och SL diskuterat hur man ska hitta lösningar för att få bort trängseln på spåren kring Stockholm, och få tågen att komma och gå i tid.

Nu är man överens om vad som behöver göras.

Tidtabeller ska läggas och satsningar ska göras på signal- och växelsystem. Dessutom ska man förhindra att pendeltågstrafiken kolliderar med fjärrtågstrafiken.

På Svealandsbanan handlar det framför allt om att att bygga mötesspår på vissa sträckor.

Satsningen - som enligt förslaget ska göras under en treårsperiod - beräknas kosta 2,2 miljarder kronor.

I slutänden är det upp till regering och riksdag att bestämma om man tycker att satsningarna behövs.

- Det måste vi naturligtvis få veta om vi ska kunna tillmötesgå allt det resande som vi ser framåt i den här regionen, säger SJ:s vd Jan Forsberg.