Beslut om dammar i Hallstahammar dröjer

Miljödomstolen kräver nu in ytterligare uppgifter om dammarna vid Bultfallet och bruksfallet i Kolbäcksån genom Hallstahammar, dammar som Mälarenergi vill riva.

Innan miljödomstolen fattar beslut, så vill man ha fler uppgifter om bland annat hur mycket gifter det finns i marken.

– Vi är förvånade över att miljödomstolen vill utreda ännu mer, vi trodde att de hade samlat in faktaunderlag. Det säger Mats Lindberg, affärsområdeschef för Mälarenergi.

Miljödomstolen vill också att Mälarenergi ytterligare tydliggör hur det kommer att se ut efter en eventuell rivning av dammarna.

När miljödomstolen kommer att fatta beslut i frågan är inte klart i dag.