Oro i landstinget men ingen förändring Sala

Medan den nya landstingsledningen arbetar för en lösning av verksamheten vid Bergslagssjukhuset i Fagersta där läkarbristen bland annat är ett problem är situationen en helt annan vid närsjukhuset i Sala.

I och med att Heby kommun lämnar Västmanland kommer patienttrycket också att minska. Även avståndet mellan Centrallasarettet och Sala är av avgörande betydelse säger landstingsrådet Torsten Källberg.

Ja det är ju bara halva avståndet mellan Sala och Västerås än mellan Fagersta och Västerås, säger han. Dessutom finns det läkare i Sala och där är också familjeläkarverksamheten i nära samarbete med Närsjukhuset.