Försök med lärarlärlingar

I ett försök att motverka lärarbristen har Surahammars kommun anställt sex stycken trainees, eller lärlingar.
Lärlingarna tog själva studenten i våras och ska under ett år arbeta ute på skolorna för att känna på läraryrket och hoppa in som vikarier. Förhoppningen är att de sen ska vilja utbilda sig till lärare. Catrin Visti från Ramnäs tycker att detta är ett bra sätt att prova på yrket, innan hon slutgiltigt bestämmer sig om hon vill studera vidare till lärare.