Arsenik stoppar ungdomshus i Heby

Arsenik har sedan över ett år hindrat utvecklingen av ett ungdomens hus i Olsson och Rosenlunds före detta tegelbruk i Heby tätort.

Den förening som var beredd att ta över det gamla tegelbruket som stått öde i många år hade tänkt skapa en plats för ortens unga. Men när man upptäckte att marken runt tegelbruket var förorenad av arsenik vågade man inte fullfölja köpet.

Istället är uppgörelsen vilande. Carina Schön är ordförande i Olsson och Rosenlunds vänförening och hon hoppas att hon efter årsskiftet skall kunna ta upp frågan om ett förvärv igen.

För risken är att fastigheten förfaller om den får stå öde allt för länge. Redan har ungdomar våldgästat huset och krossat fönster och sprejat på väggarna, berättar hon. Men arseniken kan bli en så dyr affär att föreningen inte klarar av det, konstaterar hon.