E-recept poppulärt i Västmanland

Användningen av e-recept i Västmanland är något högre än genomsnittet.

I november skrevs 65 procent av recepten från primär- och slutenvården på dator för att skickad direkt till apoteken. Snittet i landet totalt ligger något lägre.

Syftet med att läkare skriver recepten elektroniskt är att de sparar mycket tid. Det skapar också bättre service för dom som ska hämta ut recepten, säger apoteket i ett pressmeddelande.