Lugnande besked vid uppvaktning

I Sala uppvaktades idag kommunalrådet Tommy Johansson med anledning av oron bland föräldrar att kommunen vill lägga ner någon av skolorna i glesbygden.
Cornelia Moen i Sätrabrunn har samlat in närmare 1000 namn mot en avveckling av någon skola och för en långsiklig planering av skolan. Vid uppvaktningen kunde kommunalrådet ge lugnande besked. Ingen skola ska läggas ner just nu, sade han. Däremot kunde han inte lämna några garantier på lång sikt, eftersom barnkullarna kommer att minska inom några år.