Arboga ser över maxtaxa

Arboga kommun ska nu se över konsekvenserna av maxtaxan inom äldreomsorgen som infördes första juli.
Detta efter att man upptäckt att de nya reglerna kan betyda kraftigt höjda avgifter för en del personer, även om de allra flesta får sänkta avgifter. Det rör sig om personer som utnyttjar få omsorgstimmar, där kan en person få en ny avgift på drygt 200 kronor per timme, istället för tidigare 55 kronor per timme. Kjell Söderström, kommunalråd i Arboga säger att man nu ska undersöka hur många som drabbas och på vilket sätt, och sedan eventuellt justera taxan i de fallen.