Skolverket kritiserar Arboga kommun

Arboga kommun får kritik av skolverket för hanteringen av en elev som gått i mellanstadiet i kommunen.

Under perioder har eleven haft undervisning hemma, men överlag har skolgången inte fungerat.

Eleven har en diagnos som innebär att man inte pratar i vissa sociala sammanhang, så kallad selektiv mutism, som kan ha koppling till lätt autism.

Skolverket skriver att frågan om elevens skolgång ska utredas och senast den 16 mars ska Arboga kommun redovisa vad de gjort i ärendet.

Arboga kommun ska också redovisa generella åtgärder som man gör i utvecklande och förebyggande syfte.