Regeringspengar till finskt centrum

Mälardalens högskola får tre miljoner kronor för uppbyggnad av ett finskt språk- och kulturcentrum i Mälardalen.
Det har regeringen beslutat. Syftet med centret är att stärka finska språket och den sverigefinska minoritetens ställning i Sverige. - Den sverigefinska minoriteten i Mälardalen är stor och uppgår till nästan 100 000 individer, därför finns ett behov av en utbildningssatsning vid Mälardalens högskola, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östror i ett pressmeddelande. Totalkostnaden för att bygga upp centret beräknas bli sju miljoner kronor. Resterande del av kostnaden - fyra miljoner kronor - kommer att finansieras av landstinget Västmanland, Västerås Stad, länsstyrelsen i Västmanlands län, Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun och länsstyrelsen i Sörmlands län .