Jobbcenter ska bryta bidragsberoendet

Ett sätt för Västerås Stad att minska ner på antalet personer som i dag har försörjningsstöd är det Jobbcenter som Västerås Alliansen tagit beslut om att starta den 15 januari nästa år.

Tanken är att det ska leda till nya vägar in på arbetsmarknaden och bryta bidragsberoendet.

- Vi utgår ifrån försörjningsstödtagare, alltså den definitionen och vi kommer att hänvisa de till det här Jobbcentrum och där kommer det ske en individuell prövning, matchning och vägledning. Det säger kommunalrådet, och folkpartisten, Roger Haddad.

Tanken är att de Västeråsare som har försörjningsstöd, på heltid ska delta i verksamheten på Jobbcentrum. Där ska man alltså kunna få hjälp med att söka jobb, hitta praktikplats eller ta steget vidare till studier.

Den som inte skriver in sig på Jobbcenter och deltar i aktiviteterna där blir av med sitt försörjningsstöd. Inledningsvis kommer Jobbcenter bara att vara till för dem som har ekonomiskt stöd. Men på sikt kan kravet på att gå dit gälla alla som är arbetslösa.

Satsning som kommer att kosta tio miljoner kronor är också ett led i att bemöta de nerdragningar som regeringen kommer att göra i dom arbetsmarknadspolitiska programmen.