Namnupprop mot dålig väg

Närmare 400 namnunderskrifter finns med när Vägverket nu uppvaktas av den grupp som kräver en högre standard av väg 736 mellan Gullvalla och Sätrabrunn.
Vägverkets första åtgärd när klagomålen i våras började komma var att grusa om hela sträckan. Men den lösningen accepteras inte av de många som bor utmed vägen, eller som dagligen använder den. Istället kräver man en beläggning som liknar asfalt. Samtidigt som man nu uppvaktar Vägverket pågår en utredning från verkets sida om att lägga oljegrus på vägen.