Besökare saknar gamla samlingar efter Länsmuseets nystart

Nu har Västmanlands läns Museum i Västerås Slott varit öppet en månad efter sin återinvigning i november och trots relativt bra besökssiffror säger en del besökare att det var bättre förr, det berättar idag Museichef Karl Magnus Gagge för P4 Västmanland.

- Det finns besökare som saknar de gamla samlingarna.

Karl Magnus berättar dock vidare att de under nästa år kommer arbeta fram en fast utställning och som senare även kommer införliva både en utställning kring historien om Västerås slott och Västmanlands förhistoria.

Drygt tre tusen besökare har hittat till slottet under den månad de har haft öppet.