Tandläkare varnad för fel bedövning

En västeråstandläkare varnas nu av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Tandläkaren klarade inte att lägga rätt bedövning på den patient som skulle få en rotfyllning, och därmed orsakade tandläkaren en smärtsam behandling

Tandläkaren ”har av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter. Felet är varken ringa eller ursäktligt och bör medföra disciplinpåföljd i form av en varning”, konstaterar HSAN.