Influensan kommer senare än vanligt i år

Årets influensaepidemi verkar dröja. Få fall av influensa har rapporterats i landet och de flesta fall har rapporterats från Umeå och Västerbottens län. 

Det säger Jan Smedjegård smittskyddsläkare inom Västmanlands läns landsting.

Här i länet har bara två fall rapporterats. Det är personer som själva sökt vård och fått prover tagna.

Men Smittskyddsinstitutets influensarapport visar en liten spridning söderut av influensa och Jan Smedjegård tror att det runt mitten av februari kan komma en topp i länet när det gäller influensafall.