Sala och Heby bra på jobb

Arbetsförmedlingarna i Sala och Heby är bäst i landet på att hjälpa långtidsarbetslösa till nya jobb.
Där får närmare åtta av tio med så kallad aktivitetsgaranti jobb, medan situationen är den omvända i Köping, Arboga och Kungsör. Där förblir sju av tio arbetslösa. PO Söderqvist är chef för arbetsförmedlingarna i Sala Heby, och förklarar varför de jobbar så framgångsrikt: - Framförallt har vi goda företagsrelationer. Alla våra handläggare är ute mycket på företagen där jobben finns. Dessutom läggs mycket krut på preventiva åtgärder för att förhindra att människor går arbetslösa så länge att de hamnar i aktivitetsgarantin, säger PO Söderqvist till P4 Västmanland.