Alla kom in - lärare oroas

I höst har alla gymnasieelever i Västerås kommit in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Även de elever som inte fick godkänt i kärnämnena svenska, matematik och engelska i högstadiet.
Tidigare skulle eleverna ha hamnat i gymnasieskolans individuella program där de kunnat läsa in de kärnämnen de missat. Nu hamnar de i en vanlig gymnasieklass och lärarna är oroliga för att de inte ska hinna ge de så kallade PRIV-eleverna det stöd de behöver för att hinna läsa ikapp. Wenströmska gymnasiet är den skola som fått ta emot flest PRIV-elever, 141 personer. Skolan har dessutom tagit emot flest nya elever, 817 personer. Nu är det både trångt och rörigt, och lärare och rektorer jobbar febrilt med att hitta stödpersoner åt de elever som behöver stödundervisning.