Vite för förfallet hus i Heby

Maken till en av Heby kommuns kvinnliga toppolitiker har ålagts ett vite på 100 000 kronor av byggnadsnämnden. Orsaken är att han har misskött en större mangårdsbyggnad, som idag är i förfall.
Trots påpekanden under flera år har mannen inte snyggat till huset. Det handlar om en stor skogsfastighet utanför Tärnsjö. Gården är på nästan 150 hektar och skogen är värderad till flera miljoner kronor. Byggnadsnämnden fick ögonen på gårdens huvudbyggnad för flera år sedan, och har under resans gång försökt få mannen att hålla efter huset. Bakgrunden är att mannen och hans bror fick fastigheten i gåva, men ingen av dem flyttade dit. Senare dog brodern och mannen blev ensam ägare till fastigheten. Då hyrde han ut huset till en kvinna som på kort tid fullständigt slog sönder huset. Kakelugnarna revs ner och förnstren slogs ut, liksom dörrarna. Byggnadsnämnden har vid en rad tillfällen försökt få mannen att se över sin fastighet. På nämndsammanträdena har man talat i termer om att han skulle kunna avverka lite skog så att han fick loss kontanter för att rusta upp huset. Men något resultat av alla påstötningar har det inte blivit. Senast krävde man att samtliga dörrar och fönster skulle spikas igen med masonitskívor vilket också gjordes - men bara till viss del. Mannen täckte bara nederdelen av de utslagna fönstren och dörrarna. Nu har bygnadsnämnden alltså tröttnat. I dagarna går man in till länsrätten med krav om ett vitesföreläggande om mannen inte gör något åt den förfallna mangårdsbyggnaden. Samtidigt är det känsligt, eftersom mannen är gift med en av Heby kommuns kvinnliga toppolitiker. Han har dock avsvurit sig allt ansvar för huset - det är makens affär, har hon meddelat byggnadsnämnden