KAK-regionen sämst på att ordna jobb

Arbetsförmedlingen i Köping-Arboga-Kungsör, KAK, har det sämsta resultatet i länet när det gäller att hjälpa långtidsarbetslösa i den så kallade Aktivitetsgarantin tillbaka i arbete.
I KAK fick bara 26 procent av dem som gått ut aktivitetsgarantin mellan augusti 2000 och januari i år någon form av arbete, medan motsvarande siffra för hela länet blev 38 procent. Monica Qvarnlöf, samordnare på arbetsförmedlingen i Arboga, menar att det inte beror på dåligt arbete från arbetsförmedlingens sida, utan bland annat på att KAK-området har en sämre arbetsmarknad än övriga länet.