"Slå ihop kollektivtrafiken i regionen"

Centerpartisten Jörgen Johansson från Arboga som sitter i riksdagen vill slå samman kollektivtrafikbolagen i Västmanland, Södermanland, Örebro, uppsala och Stockholms län till ett bolag. Han vill också att det införs ett gemensamt zonreglerat biljettsystem för att på så vis sätta press på operatörerna att sköta trafiken bättre.

- Ja, jag tycker att det är dags att sätta ner foten nu och göra något åt kollektivtrafiken, säger han. Man har ju diskuterat gemensamma taxesystem i Mälardalen i 20 år och nu måste vi få gemensamma taxor och ett enda stort kollektivtrafikbolag som med sin tyngd kan kräva en fungerande trafik, säger riksdagsman Jörgen Johansson, som också är styrelseledamot i Västmanlands lokaltrafik.