Tolkning allt vanligare i länet

I länet kan man idag få tolkhjälp på sjuttio olika språk via Västmanlands tolkservice.

- Vid starten för femton år sedan så erbjöds tolkhjälp på trettio språk, säger Raija Metso-Korpela som är verksamhetsansvarig för tolkservicen i länet.

En stor del av tolkningen utförs inom sjukvården och en utbildad tolk är att rekommendera säger Raija Metso-Korpela.

- Anhöriga eller bekanta som tolkar kanske inte tolkar allt och det är till nackdel för den som behöver tolkhjälp, säger hon.

Västmanlands tolkservice drivs som en ekonomisk förening och medlemmar är bland andra landstinget och nio av länets kommuner. Tolkhjälpen anses vara en viktig samhällservice och är gratis för den som besöker olika myndigheter. Betalar för tolkningen gör den myndighet eller klinik som beställer tolk.