Rektors skulder stoppar frigymnasium

Ett nytt frigymnasium som planerats i Västerås i höst, ”Doctrina Gymnasiet Västerås”, blir inte av. Skolverket säger nej, eftersom en av delägarna har stora privata skulder.

Bolaget bakom skolan heter Betula Doctrina, och driver redan ett gymnasium vid Ekeby bruk i Uppsala. Nu hindras man också från att utöka sin verksamhet där.

Det blir också stopp för planerna att starta nya gymnasiefriskolor i 13 andra städer i Sverige, förutom den som planerats i Västerås.

Katarina Bolander-Apazidis, handläggare på Skolverket, säger att det avslagna bidraget beror på att en av delägarna, Peder Björk som är rektor på skolan i Uppsala, har privata skulder och anmärkningar hos Kronofogden.

Gymnasiet vid Ekeby Bruk, som drivs av bolaget Betula Doctrina, startade i höstas och har bland annat el-, bygg-, och hantverksinriktningar.

Under 2007 vill bolaget starta ytterligare 14 gymnasiefriskolor med liknande inriktningar runt om i landet, bland annat i Västerås, Sundsvall och Umeå.

Dessutom vill man utöka verksamheten på Doctrinagymnasiet i Uppsala.

Men Skolverket, som är den myndighet som beslutar om man har rätt till bidrag och om man har rätt till att sätta betyg på sina elever, säger alltså nej.

Den största anledningen är att Peder Björk, som är rektor på gymnasiet i Uppsala och delägare i bolaget, har privata skulder hos Kronofogden på nära 200 000 kronor.

Dessutom har han en hel del betalningsanmärkningar sedan flera år tillbaka.

Utan ett bifall från Skolverket kan Betula Doctrina inte starta de många skolor man planerat för runt om i landet.

Peder Björk vill inte ställa upp på en bandad intervju, men säger till SR Uppland att han tycker det är märkligt att Skolverket tittar på en privatpersons ekonomi istället för själva bolagets.

Men Katarina Bolander-Apazidis på Skolverket säger att man har bedömt att delägarens privata ekonomi i det här fallet skulle kunna få konsekvenser för handelsbolgets verksamhet.

Koppligen mellan ett handelsbolag och dess delägarna är nämligen stor, menar Skolverket.

Enligt Peder Björk kommer han nu att vidta åtgärder för att förändra ägarstrukturen i bolaget så att man blir nöjd på Skolverket.

Han har också bestämt sig för att överklaga verkets beslut.

Om det blir avslag så kan de nya skolorna inte öppnas nu till hösten, och skolan som redan finns i Uppsala kommer inte att kunna utöka sin verksamhet.