Bäverjakt med slagfällor beviljad utanför Tärnsjö

Nu ska problemen med bäver i bäckarna kring Ingbo källor inom Östa naturreservat utanför Tärnsjö få ett slut. Länsstyrelsen har beviljat jakt på djuren med så kallad slagfälla fram till i vår.

Fällorna, som är godkända av naturvårdsverket, ska placeras under vattnet i bäckarna. Djuren fäller lövträd utmed bäckarna och bygger dammar och hyddor och det stör vattenflödet vid Ingbo källor. Tidigare har länsstyrelsen sagt ja till att röja utmed bäckarna.