Grova brott tar resurser

Den grova brottsligheten ökar i Västmanland. Åklagarkammaren i Västerås har nu flest ärenden i Sverige.
Flera väpnade rån har inträffat - till exempel rånades en värdetransport i Köping i maj. I Västerås har det förekommit skottlossning de två senaste helgerna. Och bara den senaste månaden misstänks brott ligga bakom fem personers död. Antalet ärenden hos åklagarkammaren i Västerås har ökat så mycket att man gått från en tredje till en första plats i Sverige i fråga om ärendemängd. Chefsåklagare Anders Jacobsson säger till P4 Västmanland att de stora och ofta komplicerade utredningarna lägger beslag på resurser från både polis och åklagare, och att det gör att mindre brott får komma i andra hand. För ett år sedan anställdes ytterligare fyra åklagare på åklagarkammaren i Västerås. Och de behövs - antalet ärenden ökade förra året med 733 stycken mot året innan, och därmed blev Västmanland etta i landet. I dag har de 22 åklagarna fullt upp och ofta 60-70 ärenden på gång samtidigt. Helst skulle Anders Jacobsson se att varje åklagare bara hade 15-20 ärenden samtidigt, men han tycker ändå att dagens mängd är hanterbar och att de mindre brotten hinns med.