Matkostnader slår ut effekten av maxtaxa för äldre

Oklara regler gör att äldre kan få olika matkostnader inom äldreomsorgen beroende på vilken kommun de bor i, detta trots de nya reglerna om maxtaxa som infördes den första juli.
I exempelvis Västerås subventionerar kommunen maten, medan de som bor på äldreboende i Köping betalar fullt pris. Enligt Ulla Höjgård på Socialstyrelsen är reglerna när det gäller matkostnaderna oklara, och det gör det svårt att säga vilka kommuner som gör rätt eller fel.