Ökad stress- men bättre här än i övriga landet

De senaste tio åren har stressen och ohälsan i arbetslivet ökat stort, visar en undersökning som fackförbundet TCO genomfört. Men i Västmanland är läget bättre än i Sverige som helhet.
14 000 yrkesverksamma personer fick svara på frågor om hur de upplever sitt arbete och sin situation, och resultatet är entydigt, menar utredaren Jessica Mann. När en likadan undersökning gjordes 1991 uppgav 14 procent av de tillfrågade att de hade sömnproblem på grund av tankar på jobbet. Den siffran har nu stigit till 20 procent. Situationen i Västmanland är i många avseenden bättre än i Sverige som helhet. Utredaren Jessica Mann säger till P4 Västmanland att det kan bero på att det här i länet fortfarande finns relativt mycket industri som sysselsätter främst män. Undersökningen visar att det är kvinnorna som - liksom för tio år sedan - mår sämre än männen. Kvinnorna drar fortfarande det tyngsta lasset i hemmet, samtidigt som arbetsbördan ökat kraftigt för de flesta under 90-talet. Enligt TCO är den viktigaste åtgärden för att bekämpa stressen att förbättra vården, skolan och omsorgen så att en trygg miljö skapas.