Uppföljning på toppmöte i Västerås

Västerås är platsen för den svenska officiella uppföljningen av FN´s världstoppmöte i Johannesburg om miljön och en hållbar utveckling.
Den svenska uppföljningen äger rum den 24-26 november. Detta ska ske på Envisions, som är en konferens om hur Agenda 21-processen ska leda vidare mot ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.