Västerås kan få nytt kvinnocentrum

Det kommeratt bli lag på att alla landets kommuner - troligen redan från den 1 juli - måste erbjuda misshandlade kvinnor stöd och skydd.

Därför planeras nu ett nytt kvinnocentrum i Västerås, men det handlar inte om ett nytt hus med boende.

Under torsdagen skickas ett tjänstemannaförslag till Individ- och familjenämnden i Västerås stad om ett nytt kvinnocentrum.

- Det går ju ut på att kommunen ska ta sitt ansvar, tillsammans med andra myndigheter, för att kvinnor som utsätts i nära relationer och deras barn får det stöd och den hjälp som de behöver för att kunna ta sig ur den här situationen, säger Yvonne Petterson på de sociala nämndernas stab.

Kvinnocentrum i Västerås ska inte bli ett nytt hus med boende, utan ett slags kontor dit kvinnor med skyddsbehov kan vända sig, och via vilket kvinnan och eventuella barn kan hjälpas vidare till en skyddslägenhet.

För några år sedan kom det en kommunal rapport i Västmanland som talade om att uppemot 10 000 kvinnor i hela länet då kunde vara utsatta för misshandel i nära relationer.