Galna kosjukan uppstod spontant?

Det är snart ett år sen Sverige fick sitt första, och hittills enda, fall av galna kosjukan på en gård utanför Västerås. Nu tror forskare att kon kanske inte alls smittades av foder, utan att det kan handla om en tidigare okänd variant av galna kosjukan, en variant som uppstår av sig självt.

I februari förra året upptäcktes ett fall av galna kosjukan på en gård i Västmanland. Upptäckten ledde till att Sverige blev ett smittklassat land, och att man på slakterierna blev tvungen att testa alla kor som är äldre än 30 månader.

Men testerna på den smittade kon visade något mer också, berättar statsepizootolog Marianne Elvander, vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt:

– Vid vidare undersökningar såg vi att det här såg inte riktigt likadant ut som klassisk BSE.

Det tycktes vara en egen variant av BSE. Samma mönster i provsvaren har en del andra fall gett, bland annat i Tyskland.


Vad är det här i så fall för särskild galna kosjuka? Det försöker forskare i flera länder bli kloka på just nu, och de misstänker att den här nya varianten inte alls orsakas av smittat kött- och benmjöl i foder.

– Man ser det hos gamla kor och orsaken till det vet man inte men det väckte en tanke att det kanske kunde vara en spontant uppkommen BSE.

Prionsjukdomen Creutzfeld Jacobs kan uppträda spontant hos människor så varför skulle det inte finnas en sådan variant av galna kosjukan?

Det lär ta forskningen kanske tio år att komma fram till vad det är som orsakar de här speciella galna kosjukefallen. Visar det sig handla om galna kosjuka som uppkommer spontant, då är det inget att glädjas över. Då biter ju inte förbudet mot att utfodra nötkreatur med kött- och benmjöl på den här typen av smitta. 

– När man införde utfodringsförbudet hade man en förhoppning att utrota sjukdomen. Men om det finns spontant uppkomna fall bland nötkreaturen kommer vi alltid att få leva med den här sjukdomen.