Mälarens vatten grumligare än vanligt

Göran Vikergård är avdelingschef vid vattenverket berättar för  P4 Västmanland att han aldrig har varit med om att vattnet har varit så här grumligt någon gång. Det här innebär att det får tillsätta extra mycket kemikalier för att göra vattnet drickbart.

Kemikalien som Göran Vikergård pratar om används för att få lerpartiklar och mindre föroreningar att flockas ihop. Sen försvinner detta ur vattnet under den så kallade sedimenteringen och förs bort som slam till kommuens avloppsreningsverket.

Det grumliga vattnet kan dels förklaras med att Västeråsfjärden är relativt grund och att vi har haft en mycket mild vinter.

Lera från botten virvlas lätt upp i grunt vatten när blåsten rör om och när ingen is finns som skydd.

Den milda vintern medför också att det inte är tjäle i backen, Mycket regnvattnet och flödet Svartån tar också med sig mycket partiklar och lera från åkrar ut i Mälaren.

Men någon oro för att dricka vattnet ur kranarna i Västerås behöver man inte ha menar Göran Vikergård