Svårt att korta köer till särskilda boenden

Västerås stad har fortfarande svårt att korta köerna till särskilda boenden och att rekrytera familjer som under en viss tid kan ta emot barn som avlastning för andra. Det visar en rapport till kommunstyrelsen från de sociala nämndernas stab.

Sedan den 1 juli 2006 måste kommunala nämnder med social verksamhet på sina bord en gång i kvartalet rapportera till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige om beslut som gäller bistånd och som inte har verkställts inom tre månader sedan besluten togs.

Bland sådana beslut i Västerås finns det alltså sådana som handlar om att få fram kontaktfamiljer och att korta köerna till särskilda boenden, men samtidigt finns det förklaringar till fördröjningarna enligt en rapport som nu går till kommunstyrelsen, till exempel att särskilda boenden kräver lång tids planering och ofta nybyggnationer.

Men under våren hoppas kommunen kunna verkställa beslut om sådana när ett 30-tal nya lägenheter invigs. Och när det gäller kontaktfamiljerna så är behovet större än tillgången, och därför ska de sociala nämndernas stab ”överväga mer aktiva former för rekrytering”, bland annat diskutera om ett professionellt kontaktmannaskap kan vara ett sätt att möta efterfrågan.