Landstinget flyttar till gamla lasarettet?

När Landstinget Västmanland flyttar ur sina nuvarande lokaler på Hållgatan i Västerås hösten 2008 talar mycket för att flyttlasset går till gamla lasarettet, som ligger granne med Centrallasarettet.

Redan idag finns landstingets drifts- och fastighetsenhet där, och den gula fasaden är nyrustad liksom taket.

Och att få all landstingsverksamhet samlad på samma plats, är något som det miljöpartistiska landstingsrådet Thomas Wihman tror på:

- Ja, som vi har det idag och sedan länge med administrationen på ena sidan av stan och verksamheterna på den andra har inneburit många och tidskrävande resor, säger han.

Och när vi nu skall förändra måste vi tänka på det och skapa korta kontaktvägar.

Beslutet att sälja landstingets lokaler på Hållgatan togs av en enig Landstingsstyrelse.