Kriminalvårdsutbildning föreslås i Sala

Sala föreslås få landets enda utbildning av kriminalvårdsanställda och anställda inom rättspsykiatrin.

Inledningsvis kan utbildningen ske som kvalificerad yrkes-utbildning kopplad till gymnasieskolan, efter ett förslag från Folkpartiet i Sala.

Men på sikt bör det bli en högskoleutbildning, anser det socialdemokratiska oppositionsrådet Tommy Johansson.