Västerås avskaffar härbärgesplatser?

Västerås stad avskaffar sina 16 härbärgesplatser för hemlösa, bland annat akutboendena på Tennkronan och Freja, enligt ett förslag. Det oroar de hemlösa i Västerås.

Om Individ- och familjenämnden på onsdag säger ja till ett förslag från tjänstemännen på Sociala nämndernas stab så avskaffas de 16 härbärgesplatserna.

Det gillar inte Jerry Möller, en av de hemlösa i Västerås: Möller.

- Jag tycker att det är åt helvete, för att jag kände hela gänget som bodde på Tennkronan - de ska väl ha någonstans att bo de också, säger han till P4 Västmanland.

Jerry Möller är en av Västerås stads kanske ett par hundra hemlösa.

För dem har kommunen under de senaste åren år bland annat haft 16 härbärgesplatser; alltså 16 gratissängar över natten, men det har tjänstemän i de sociala nämndernas stab kommit fram till att det inte fungerar - om man vill att de hemlösa ska komma ur sina respektive livssituationer och in i samhället.

- Dessutom har platserna bara utnyttjats till 50-60 procent under det senaste året, säger till Marco Pliscovaz, som har varit med och utvecklat ett nytt förslag.

Enligt det ersätts härbärgesplatserna med ett boende där hemlösa ska kunna bo dygnet runt gratis i upp till en vecka, som ett led i att successivt förändra deras liv.

Det så kallade inslussningsboendet ska ha minst tio platser på ett och samma ställe, men Jerry Möller är skeptisk:

- Äh, de hjälper ju inte. Jag har suttit i bostadskö i 15 år. Det är väl ingen som hjälper mig!

Jarmo, som sitter mitt emot honom på Citykyrkans dagverksamhet när P4 Västmanland är där, noterar att det efter en vecka kommer att börja kosta att bo på inslussningsboendet:

- Första veckan kan vi bo gratis, men sedan måste vi betala hyra igen.

- Vi är bostadslösa och har inga pengar att betala hyra för. Det viktiga är att vi kan sova någonstans och får litet mat, säger Jarmo till P4 Västmanland.