Problem när 40-talisterna går i pension

De närmaste åren går 40-talisterna i pension, och det betyder problem på många håll, bland annat i KAK-området.

- Det innebär ju att det kommer att bli konkurrens om arbetskraften, säger Per-Inge Nilsson, t f stadsarkitekt i Köping.

De stora pensionsavgångarna som väntar de närmaste åren skapar problem i bland annat KAK-området, dvs Köping, Arboga och Kungsör.

Det kan bli svårt att hitta ersättare till all personal.

Ett ställe där frågan är aktuell är Stadsarkitektkontoret i Köping.

- Inom den här sektorn har vi en stor del äldre personal. Det kan vara flera orsaker... en orsak kan vara att det under 1990-talet var stiltje inom byggsektorn och det innebar att man nyrekryterade ingen ny personal under den perioden, säger Per-Inge Nilsson, tillförordnad stadsarkitekt i Köping.

Även i Arboga kommun märks pensionsavgångarna. Inom tio år kommer 40 procent av personalen på tekniska förvaltningen att gå i pension.

- Det här bör man börja planera för. Särskilt VA-folk är svårt att hitta, säger tekniske chefen i Arboga, Bo Antonsson, till P4 Västmanland.

I Kungsör är det hela 44 procent av personalen på tekniska förvaltningen som ska gå i pension de närmaset tio åren, alltså en ännu högre andel.

I Kungsör har man tagit fram en plan för framtida rekrytering, där man bland annat nämner lokal utbildning som en del av lösningen.

I planen kan man läsa: ”Att starta lokala utbildningar på t ex. gymnasienivå kan kanske få personal att stanna på orten. Ulvesundsskolan kan kanske vara en utväg.”

Men på organisationen Sveriges kommuner och landsting vill ändå utredaren Örjan Eriksson tona ner problemen:

- I vissa kommuner i Sverige har man redan klarat av generationsväxlingen rätt bra, säger han.

Den viktigaste poängen han pekar på är att kommunerna nu måste anstränga sig för att bli bra arbetsgivare.

Något som också Per-Inge Nilsson i Köping håller med om:

- Så här ser det ut i kommunerna, och det innebär att det kommer att bli konkurrens om arbetskraften.

- Då gäller det att ha en bra arbetsmiljö och en bra arbetsplats att erbjuda, säger Per-Inge Nilsson till P4 Västmanland.