Investering i sågverk i Skinnskatteberg

Träindustriföretaget Setra ska investera 60 miljoner kronor i furusågverket i Skinnskatteberg. Dalkia Industripartner ska finansiera, uppföra och driva en biobränslepanna för hetvatten i Setras sågverk i Skinnskatteberg.

Enligt Setra ses sågverket som en viktig produktionsenhet genom sitt geografiska läge.