Psykiskt funktionshindrade fick inte rehabilitering

Psykiskt funktionshindrade i Västerås har under ett par års tid inte fått den rehabilitering de har rätt till - pengarna gick till annat.

Pengarna som skulle ha gått till rehabilitering av de psykiskt funktionshindrade i Västerås har istället gått till de äldre.

Det berättar sjukgymnasten Mats Rundkvist, före detta t f enhetschef på Kommunrehab som upphörde vid årsskiftet.

- Från min synvinkel så handlar det om en otydlighet vid bildandet av nämnden för funktionshindrade, säger Mats Rundkvist.

- Tidigare var det så att Kommunrehabs enda huvudman och uppdragsgivare var äldre- och funktionshindradenämnden.

- Sedan delade man upp den, och det fördes över ganska mycket av vår budget från äldrenämnden till nämnden för funktionshindrade, men det gavs aldrig något uppdrag om vad som skulle göras med de pengarna, säger Mats Runkvist till P4 Västmanland.

Otydlighet och dålig uppföljning om vilka insatser som har gjorts är orsak till att personer med psykiska funktionshinder och som bor i ett särskilt boende inte fått den rehabilitering de har haft rätt till.

Men sedan årsskiftet ska en sjukgymnast och arbetsterapeut enbart jobba med de psykiskt funktionshindrade.