Kraftig prisökning på skog

Priserna på skogsfastigheter har ökat kraftigt i Mälardalsområdet under det gångna året. Framför allt under andra halvåret 2006 gick priserna upp.

I genomsnitt fick fastighetsköpare under 2006 betala 322 kronor per kubikmeter skog, jämfört med 282 kronor året innan. Det innebär en ökning med hela 14 procent.

- Det finns två faktorer. Dels är det så att de flesta fastigheter som omsätts inte bara innehåller skog utan även jordbruksmark och boende. Om intresset för att flytta ut på landet ökar så åker priset på mark upp, säger Johan Eriksson som är fastighetsmäklare på LRF Konsult i Uppsala.

- Dessutom finns en förväntan på bättre priser i framtiden på skogsråvara, menar Eriksson.

Räknar man från 2003 har priset på skogsfastigheter ökat med nästan 50 procent.