Fagersta säger nej till integrationsblad

Fagersta kommun vill inte medverka i den informationsskrift på arabiska och syd-kurdiska som på försök ges ut med sex nummer per år.

Tanken med integrationsbladet var att det skulle bli som en länstidning där alla länets kommuner är med, men hittills är det bara Västerås och Sala som sagt ja.

- Jag tycker att det vore bättre om vi fick hjälp med att få information och översättning till de befintliga informationskanaler som vi har idag. Det är ju hemsidan och kommunbladet som går ut till våra kommuninvånare, säger Fagersta kommuns Merja Hellstrand.

- Det finns ju ett väldigt stort informationsbehov, men frågan är ju hur man bygger upp den bästa och mest effektiva strukturen för det, menar Hellstrand