Smalls tystnar

Nu är det slutmusicerat på restaurangen Smalls på Culturen i Västerås. Det berättar Hasse Ekman som är musikansvarig på restaurangen till P4 Västmanland

Anledningen till att musikscenen tystnar är meningskiljaktigheter ägarna emellan. Det handlar om vilken vikt man ska lägga på musiken i restaurangverksamheten.

Han tycker också det känns tråkigt mot de artister han redan har bokat in för våren, artister som han nu måste tacka nej till.

Hasse avslutar med att berätta att han redan nu har hittat nytt ställe där man kan driva en musikscen. Ett ställe som ligger i Västreås centrum.