Nytt kvinnocentrum i Västerås

Ett nytt kvinnocentrum kommer att öppnas i Västerås. Det beslöt Individ- och familjenämnden under veckan. Till det nya centret välkomnas kvinnor som utsatts för våld och även ge stöd till unga kvinnor och män som lever i ”förtryck i hederns namn”, som man uttrycker det.

- Där kan man få den expertishjälp som man behöver. Att kunna få stöd samlat under ett tak är något som efterfrågats väldigt länge.

Det säger Ragnhild Källberg (fp), ordförande i individ- och familjenämnden.

Nämnden har beslutat satsa 1,7 miljoner kronor. Även länsstyrelsen skjuter till en mindre slant och kvinnocentret är det mest konkreta exemplet på vad kommunen gör i den handlingsplan för att motarbeta mäns våld mot kvinnor, samt hedersrelaterat våld.

Kvinnocentret var först tänkt att omfatta hela länet, men intresset från flera av länets övriga kommuner var svalt.

- Jag tror att de när de ser att det här finns så kommer de att visa intresse. Naturligtvis finns det en öppenhet för ett samarbete med andra kommuner, säger Ragnhild Källberg.